ANUNȚ: DESCHIDERE START-UP NATION ROMÂNIA!

ANUNȚ: DESCHIDERE START-UP NATION ROMÂNIA!

Ministrul Antreprenoriatului: Pe 17 mai va fi lansat programul START-UP NATION!

Ministrul Antreprenoriatului şi Turismului, Daniel Cadariu, a anunțat că pe 17 mai va fi lansat programul „START-UP NATION”.

 

START-UP NATION: Alocație Financiară Nerambursabilă (AFN) – maximum 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului.

Printre criteriile pe care microîntreprinderileîntreprinderile mici și mijlocii eligibile trebuie să îndeplinească se numără:

  • au capital social integral privat;
  • persoanele care au calitatea de asociați/acționari sau administratori în mai multe societăți pot aplica în cadrul programului doar cu o singură societate;
  • codul CAEN Rev. 2 pentru care solicită finanțare este eligibil în cadrul Programului (Anexa X) și autorizat până la momentul plății cererii de rambursare, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare. Solicitarea finanțării se face pe un singur cod CAEN;
  • sunt înființate de către persoane fizice începând cu data de 01 ianuarie 2020, inclusiv;
  • nu au datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru, la momentul verificării administrative și de eligibilitate; solicitanții care au datorii eșalonate nu sunt eligibili pentru a accesa programul;
  • nu au depășit plafonul de minimis de 200.000 euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive pentru o întreprindere unică și de 100.000 Euro pe durata a trei exerciții financiare pentru beneficiarii care desfășoară activități de transport de mărfuri în contul terților sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare;
  • creează cel puțin un loc de muncă cu normă completă, pe perioadă nedeterminată după intrarea în vigoare a acordului de finanțare și menține locul de muncă ocupat cel puțin 2 ani de la data plății ajutorului financiar nerambursabil (AFN).

Prin program se vor putea achiziționa echipamente tehnologice, spații de lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii și comerț, mijloace de transport, mobilier, aparatură birotică, salarii, utilități, servicii, pachete digitale, TVA, consultanță, etc.