Programe Guvernamentale

  Abonați-vă pentru a fi la curent cu noutățile despre programe.
E-mail
Secure and Spam free...

I.M.M. Invest

Sprijin pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19.

  Solicită Consultanță GRATUITĂ!

  Completează formular de mai jos pentru a beneficia de CONSULTANȚĂ GRATUITĂ.

  CHELTUIELI ELIGIBILE

  Linii de finanțare pentru capital de lucru – max. 36 de luni, cu posibilitatea de prelungire cu încă 36 de luni: cheltuieli de exploatare – salarii, cheltuieli cu terți (furnizori), materii prime, utilități, taxe și datorii la bugetul de stat;

  Linii de finanțare pentru investiții – max. 72 de luni: realizarea de investiții pentru dezvoltarea afacerilor

  Consultanță, asistență juridică.

  VALOARE FINANȚARE

  max. 5.000.000 lei

  BENEFICIARI ELIGIBILI

  Microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii (0-249 angajați) cu capitaluri pozitive în 2019;

  Necondiționat de justificarea scăderii cifrei de afaceri datorită contextului COVID-19;

  Nu necesită obținerea Certificatului de stare de urgență;

  Toate domeniile de activitate eligibile.*
  *cu excepția: activități de jocuri de noroc și pariuri, producție sau comercializare de armament, muniții, explozibil, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope, activități de investigare și protecție.

  FINANȚARE

  Microîntreprinderi: max. 500.000 lei;;

  Întreprinderi mici: max. 1.000.000 lei;

  Întreprinderi mijlocii: max. 5.000.000 lei;

  Microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii: max. 10.000.000 lei.

  OBLIGAȚII

  Investiția trebuie menținută în România;

  Activele achiziționate trebuie să fie noi;

  Restituirea banilor în 36 de luni pentru capital de lucru (posibilitate de prelungire încă 36 de luni); 72 de luni pentru credite de investiții (posibilitate de prelungire încă 72 de luni).

  Valoarea maximă a liniei de finanțare

  -Capital de lucru:

  • Microîntreprinderi: max. 500.000 lei
  • Întreprinderi mici: max. 1.000.000 lei
  • Întreprinderi mijlocii: max. 5.000.000 lei

  -Investiții:

  • Microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii: max. 10.000.000 lei

   

  Eligibilitatea solicitantului

  • Microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii (0-249 angajați) cu capitaluri pozitive în 2019;
  • Necondiționat de justificarea scăderii cifrei de afaceri datorită contextului COVID-19;
  • Nu necesită obținerea Certificatului de stare de urgență;
  • Toate domeniile de activitate eligibile*

   *cu excepția: activități de jocuri de noroc și pariuri, producție sau comercializare de armament, muniții, explozibil, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope, activități de investigare și protecție.Un beneficiar poate să opteze pentru mai multe tipuri de linii de finanțare. Valoarea maximă cumulată a liniilor de finanțare nu poate depăși una din următoarele:

  • dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuțiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019.
  • 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit in cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente.
  • Justificare liberăo valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidități, acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât și costurile cu investiții, cu condiția prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situație în care cuantumul împrumutului nu poate depăși nevoile de lichidități de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni.

   

  Activități și cheltuieli eligibile

  • Linii de finanțare pentru capital de lucru – max. 36 de luni, cu posibilitatea de prelungire cu încă 36 de luni: cheltuieli de exploatare – salarii, cheltuieli cu terți (furnizori), materii prime, utilități, taxe și datorii la bugetul de stat;
  • Linii de finanțare pentru investiții – max. 72 de luni: realizarea de investiții pentru dezvoltarea afacerilor.

  Garanție de stat

  90%- Linii de finanțare pentru capital de lucru: microîntreprinderi, întreprinderi mici

  80%- Linii de finanțare pentru investiții: microîntreprinderi, întreprinderi mici și întreprinderi mijlocii

  - Linii de finanțare capital de lucru pentru întreprinderi mijlocii

   

  Avantaje și angajamente

  • Liniile de finanțare beneficiază de dobânzi subvenționate de 100% până în 31.12.2020, cu posibilitatea de prelungire până la 31.12.2022!
  • Rambursare anticipată: fără costuri, fără comisioane suplimentare.
  • Necondiționat de justificarea scăderii cifrei de afaceri datorită contextului COVID-19.
  • Nu necesită obținerea Certificatului de stare de urgență.
  • Beneficiarii se angajează să nu disponibilizeze personalul existent în perioada 4 aprilie 2020 până 31 decembrie 2020.
  • Principiul de selecție: Primul venit, primul servit (până la epuizarea bugetului), pe baza solicitărilor de linii de finanțare aprobate de băncile partenere (nu pe baza înregistrării online).
   

  Serviciile noastre

  • Obținere linii de finanțare garantate de stat și dobândă subvenționată;
  • Obținere fonduri nerambursabile;

  Consultanță pentru depunerea unui număr nelimitat de cereri de linii de finanțare pentru accesare.

  Pentru a beneficia de CONSULTANȚĂ GRATUITĂ vă rugăm să completați formularul!

  Oferim servicii de înaltă calitate privind consultanța și elaborarea proiectelor.

   Tipurile de programe

   Start-Up Nation

   200.000 LEI

   Start-Up Nation

   Ideea ta poate deveni o afacere de succes! Procent Nerambursabil: 95%; Contribuție Proprie: 0%; Condiții S.R.L.: I.M.M.; Valoare Totală Proiect: 200.000 LEI.

   Comerț și Servicii

   300.000 lei

   Comerț și Servicii

   Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 300.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta 85% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului.

   Microindustrializare

   450.000 LEI

   Microindustrializare

   FINANȚARE: MAXIM 90% valoare AFN, dar nu poate depăşi suma de 450.000 lei pentru fiecare beneficiar MINIM 10% CONTRIBUȚIE PROPRIE Cheltuieli eligibile: spații de lucru, autoutilitare, echipamente, utilaje, calculatoare, mobilier, site web etc.

   Start-Up Diaspora Next Gen

   200.000 LEI/BENEFICIAR

   Start-Up Diaspora Next Gen

   Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului.

   Urban Microîntreprinderi

   200.000 EUR

   Urban Microîntreprinderi

   FINANȚARE 90% NERAMBURSABILĂ -25.000 și 200.000 EURO
   Beneficiari eligibili  Solicitanţii eligibiliîn cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile comerciale sau cooperative care se încadrează în categoria microîntreprinderilor.

   Innotech Student

   100.000 EURO
    

   Innotech Student

   Bugetul total alocat va fi de 20 de milioane de euro, din care 14 milioane de euro va fi valoarea totală a schemei de ajutoare de minimis care se vor acorda studenților care vor intra în afaceri. Banii vor fi disponibili în aproape toată țara

   Start-Up Student

   100.000 euro

   Start-Up Student

   Finanțarea incubatoarelor de afaceri pentru studenți în universități, în conlucrare cu partenerii locali (autorități publice, companii care activează pe piața locală). Finanțare granturi de 100.000 Euro.

   Investiții IMM

   1.500.000.000 lei

   Investiții I.M.M

   Finanțare nerambursabilă de minim 1.000.000 de euro pentru investiții cu impact major în economie. Alocarea financiară: 1.500.000.000 lei

   Scale UP

   5.000.000 LEI

   Scale-Up

   FINANȚARE: Nivelul maxim al ajutorului de stat acordat unui beneficiar în cadrul acestei scheme nu poate depăși 5 milioane lei.

   Urban Întreprinderi

   6.000.000 EUR

   Urban Întreprinderi

   Valoarea finanțării: 1.500.000 și 6.000.000 EURO; *finanțare 70% nerambursabilă; Contribuție Proprie: 30%; Condiții S.R.L.: > 1 an maturitate (să fie întreprindere);

   Innovation

   80% din valoarea finanțărilor

   Innovation

   I.M.M.-urile, inclusiv start-up-urile, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate în cadrul programului/schemei de ajutor de stat.

   Women Tech EU

   75.000 EURO

   Women TechEU

   Granturi în valoare de 75.000 de euro/start-up condus de o femeie, precum și îndrumare și mentorat de cea mai bună calitate prin intermediul programului CEI privind rolul de lider al femeilor.

   Granturi

   Granturi HORECA

   800.000 EUR

   Granturi HORECA

   Granturi în cuantum de 20% din baza de calcul, rezultată din desfășurarea activităților, în anul 2020 comparativ cu anul 2019

   Granturi Digitalizare

   100.000 EUR

   Granturi Digitalizare

   Alocație financiară nerambursabilă: maxim 90% între 30.000 - 100.000 euro. Cheltuieli Eligibile: hardware, licențe software, website, etc.

   I.M.M. Invest

   5.000.000 LEI

   I.M.M. Invest

   Credite pentru capital de lucru - maxim 36 de luni, cu posibilitatea de prelungire cu până la 36 de luni: cheltuieli de exploatare - salarii, cheltuieli cu terți (furnizori), materii prime, utilități, taxe și urmează bugetul de stat;

   Granturi pentru Capital de Lucru

   120.000 EURO

   Granturi pentru Capital de Lucru

   Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 mai mare de 33.350 euro, valoarea grantului este în procent de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 120.000 euro, respectiv 593.748 lei.

   Electric UP

   100.000 EURO

   Electric-Up

   Maxim 100.000 de euro/beneficiar, reprezentând un suport financiar de până la 100% din cheltuielile eligibile.

   I.M.M Factor

   5.000.000 lei/ beneficiar

   I.M.M. Factor

   Valoarea maximă a granturilor ce pot fi acordate este de până la 800.000 euro/IMM. Ajutorul nu poate să depășească 120.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii .

   Agro I.M.M Invest

   800.000 EURO

   Agro I.M.M Invest

   Prin grant se acordă și o componentă nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanțării garantate, cu condiția încadrării în plafonul de: 800.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul alimentar.

   I.M.M Prod

   max. 10.000.000 lei

   I.M.M Prod

   Acordarea de garanții guvernamentale în mod transparent și nediscriminatoriu de până la 90% din valoarea finanțărilor solicitate pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor de către I.M.M.-uri, inclusiv start-up-uri, din zona urbană.

   Garant Construct

   10.000.000 lei

   Garant Construct

   Acordarea de garanții guvernamentale de până la 90% din valoarea finanțărilor, I.M.M.-urilor din sectorul construcțiilor pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor, preponderent pentru firmele implicate în proiecte privind îmbunătățirea eficienței energetice, investiții În domeniul energiei verzi și aliniere la obiectivele de mediu.

   Rural Invest

   2.000.000 lei

   Rural Invest

   Acordarea de garanții guvernamentale de până la 90% din valoarea finanțărilor, I.M.M.-urilor care își localizează producția în mediul rural și urban mic, pentru încurajarea dezvoltării afacerilor în aceste zone.

   Microgranturi - Măsura 1

   5.000 euro

   Microgranturi - Măsura 1

   Ajutor Financiar Nerambursabil sub formă forfetară – 5.000 euro/beneficiar, sumă care poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente măsurii.

   Granturi pentru investiții productive

   max. 1.000.000 euro

   Granturi pentru investiții productive

   Valoarea maximă a ajutorului (finanțării publice nerambursabile) este echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 euro, la cursul inforeuro din luna octombrie 2021, dar nu mai mult de 5 ori cifra de afaceri pe anul 2019.

   Granturi pentru Investiții

   200.000 EUR

   Granturi pentru Investiții

   Granturile pentru investiții se acordă pe proiect și beneficiar și au o valoare cuprinsă între 50.000 euro și 200.000 euro, în funcție de nevoile de finanțare ale proiectelor de investiții depuse

   Ultimele noutăți

   Anvelope

   Programe Guvernamentale

     Abonați-vă pentru a fi la curent cu noutățile despre programe.
   E-mail
   Secure and Spam free...