Programe Guvernamentale

  Abonați-vă pentru a fi la curent cu noutățile despre programe.
E-mail
Secure and Spam free...

Innotech Student

Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației și a sistemelor de formare, facilitatea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum și a calității lor, inclusive prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ și instituirea și dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusive a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie.

  Solicită Consultanță GRATUITĂ!

  Completează formularul de mai jos pentru a beneficia de CONSULTANȚĂ GRATUITĂ.

  CHELTUIELI ELIGIBILE

   Echipamente;

   Utilaje;

   Aparatură;

   Birotică;

   Mobilier;

   Dotări independente.

  VALOARE FINANȚARE

   100.000 EURO

  BENEFICIARI ELIGIBILI

  Studenți (ISCED 5-7) – înmatriculați, la data intrării în operațiune, în ultimul an de studii al ciclului de studii parcurs;

  Doctoranzi în ciclul de studii universitare de doctorat;

  Cercetători post-doctorat;

  Cursanți (ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculați în colegiile organizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior) – înmatriculați, la data intrării în operațiune, în ultimul an de studii al ciclului de studii parcurs.

  FINANȚARE

   Valoare cuprinsă între 40.000 – 100.000 euro

  OBLIGAȚII

  Beneficiarii vor urma cursuri de antreprenoriat (vor primi 5 lei pe ora de curs la care participă).

  Vor urma stagii de practică, în urma cărora vor primi o subvenție de 750 de lei;

  Angajarea personalului asumat în planul de afaceri;

  Asigurarea sustenabilității noilor firme timp de cel puțin 6 luni.

  Mai multe detalii despre Innotech Student

  Studenții din România vor putea obține fonduri europene cu valori maxime de câte 40.000 Euro – 100.000 Euro pentru a-și deschide mici afaceri, în cadrul programului de finanțare INNOTECH STUDENT, conform propunerii oficiale de Ghid al solicitantului.

  Ministerul Fondurilor Europene a scos în dezbatere publică proiectul de Ghid al solicitantului pentru linia de finanțare INNOTECH STUDENT, din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

  Bugetul total alocat va fi de 20 de milioane de euro, din care 14 milioane de euro va fi valoarea totală a schemei de ajutoare de minimis care se vor acorda studenților care vor intra în afaceri.

  Banii vor fi disponibili în aproape toată țara, cu excepția Bucureștiului și a județului Ilfov.

  Din bugetul schemei de minimis se vor acorda fonduri nerambursabile unor studenți, pe baza unor planuri de afaceri, în funcție de numărul de locuri de muncă create, astfel:

  • Ajutor de minimis mai mic sau egal cu 40.000 de euro – minim 2 locuri de muncă create;
  • Ajutor de minimis cu o valoare mai mare de 40.000 de euro, dar mai mică sau egală cu 60.000 de euro – minim 3 locuri de muncă create;
  • Ajutor de minimis cu o valoare mai mare de 60.000 de euro, dar mai mică sau egală cu 80.000 de euro – minim 4 locuri de muncă create;
  • Ajutor de minimis cu o valoare mai mare de 80.000 de euro, dar mai mică sau egală cu 100.000 de euro – minim 5 locuri de muncă create.

  Statul estimează că vor fi create astfel circa 350 de firme noi. Aceasta înseamnă că, în medie, fiecare firmă va primi 40.000 de euro după estimările MFE.

  Ajutorul de minimis se va acorda în două tranșe, după cum urmează:

  • tranșă inițială de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, așa cum a fost acesta aprobat pe baza planului de afaceri și prevăzut în contractul de subvenție încheiat.
  • tranșă finală reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului de minimis, după ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a ocupat locurile de muncă minime asumate prin planul de afaceri proporțional cu valoarea totala a ajutorului de minimis aprobat. În cazul în care în maxim 6 luni beneficiarul ajutorului de minimis nu realizează ocuparea locurilor de muncă minime asumate prin planul de afaceri propoțional cu valoarea toală a ajutorului de minims aprobat pe baza planului de afaceri și menționat în contractul de subvenție, tranșa a doua de ajutor de minimis nu se mai acordă și se demarează procedurile legale de recuperare a tranșei I de subvenție acordate.

  Noul program Innotech Student seamănă cu vechiul program România Start-Up Plus sau cu și mai vechiul România Start-Up, iar drumul studentului până la banii europeni va fi lung, 8-20 de luni.

  Dacă linia de finanțare se va lansa anul acesta, studenții vor ajunge să-și facă firme și să ia banii europeni de maximum 100.000 Euro pe afacere în 2021.

  Ghidul propus prevede 2 etape mari de derulare a proiectelor, cu 10 activități în total, din care menționăm:

  – Mai întâi vor fi selectați administratorii de granturi – solicitanții eligibili cu proiectele lor, în cadrul acestui program.

  Aceștia pot fi:

  • Universități publice şi private acreditate;
  • Şcoli doctorale şi graduale cu personalitate juridică, inclusiv parteneriate intre acestea și sectorul privat/ centre de cercetare-dezvoltare-inovare;
  • Institute/centre de cercetare acreditate, inclusiv institute de cercetare ale Academiei Române;
  • Academia Română;
  • Asociaţii profesionale;
  • Camere de comerţ şi industrie;
  • Instituții și organizații membre ale Pactelor Regionale și Parteneriatelor Locale pentru Ocupare și Incluziune Socială;
  • Furnizori de formare profesională continuă autorizaţi, publici şi privaţi;
  • Organizaţii sindicale şi patronate;
  • Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate juridică;
  • ONG-uri;
  • Parteneriate între categoriile mai sus menționate.

  – Acești administratori de granturi vor face proiecte mari, de maximum 2 milioane de euro fiecare.

  – În cadrul acestor proiecte, administratorii de granturi vor selecta grupul-țintă, adică beneficiarii finali, viitorii antreprenori.

  Grupul-țintă este format din:

  • Studenți (ISCED 5-7) – înmatriculați, la data intrării în operațiune, în ultimul an de studii al ciclului de studii parcurs,
  • Doctoranzi în ciclul de studii universitare de doctorat,
  • Cercetători post-doctorat,
  • Cursanți (ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculați în colegiile organizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior) – înmatriculați, la data intrării în operațiune, în ultimul an de studii al ciclului de studii parcurs.

  – Viitorii patroni vor urma cursuri de antreprenoriat. Cursanții vor primi câte 5 lei pe ora de curs la care participă.

  – Cursanții vor întocmi planuri de afaceri, iar la finalul cursurilor se vor selecta cele mai bune planuri de afaceri pentru a primi, eventual, finanțare. Selecția va fi făcută de un juriu format din antreprenori și diverși specialiști.

  – Cursanții ale căror planuri de afaceri au fost selectate vor merge în faza de întreprinderi simulate și mentorat, pentru dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale.

  – Acești cursanți vor urma stagii de practică în companii existente pe piață în domeniul în care vor și ei să facă afaceri. În urma stagiilor de practică și a activităților de la întreprinderea simulată, cursanții vor primi o subvenție de câte 750 de lei.

  Constituirea noilor firme și primirea primei tranșe din ajutorul nerambursabil (75%). Anumite sectoare de activitate, cum este agricultura, de exemplu, sunt excluse din program. În schimb, dacă de luăm după denumirea schemei, se va pune accent pe afacerile din tehnologie și inovație. Mai exact, domeniile finanțate vor fi cele din lista codurilor CAEN aferente direcţiilor de politică industrială menţionate în Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020. Aici intră: Industrii creative, Tehnologia informațiilor și telecomunicații, Turism și ecoturism, Textile și pielărie, Lemn și mobilă, Industria auto și componente, Sănătate și produse farmaceutice, Energie și management de mediu, Bioeconomie, biofarmaceutică și biotehnologii, Construcții și altele.

  Implementarea planului de afaceri și angajarea de personal. Primirea celei de a doua tranșe (25%) din ajutorul de minimis va fi condiționată de angajarea personalului asumat în planul de afaceri.

  – Asigurarea sustenabilității noilor firme timp de cel puțin 6 luni.

  Pentru a beneficia de CONSULTANȚĂ GRATUITĂ vă rugăm să completați formularul!

  Oferim servicii de înaltă calitate privind consultanța și elaborarea proiectelor.

   Tipurile de programe

   Start-Up Nation

   200.000 LEI

   Start-Up Nation

   Ideea ta poate deveni o afacere de succes! Procent Nerambursabil: 95%; Contribuție Proprie: 0%; Condiții S.R.L.: I.M.M.; Valoare Totală Proiect: 200.000 LEI.

   Comerț și Servicii

   300.000 lei

   Comerț și Servicii

   Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 300.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta 85% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului.

   Microindustrializare

   450.000 LEI

   Microindustrializare

   FINANȚARE: MAXIM 90% valoare AFN, dar nu poate depăşi suma de 450.000 lei pentru fiecare beneficiar MINIM 10% CONTRIBUȚIE PROPRIE Cheltuieli eligibile: spații de lucru, autoutilitare, echipamente, utilaje, calculatoare, mobilier, site web etc.

   Start-Up Diaspora Next Gen

   200.000 LEI/BENEFICIAR

   Start-Up Diaspora Next Gen

   Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului.

   Urban Microîntreprinderi

   200.000 EUR

   Urban Microîntreprinderi

   FINANȚARE 90% NERAMBURSABILĂ -25.000 și 200.000 EURO
   Beneficiari eligibili  Solicitanţii eligibiliîn cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile comerciale sau cooperative care se încadrează în categoria microîntreprinderilor.

   Innotech Student

   100.000 EURO
    

   Innotech Student

   Bugetul total alocat va fi de 20 de milioane de euro, din care 14 milioane de euro va fi valoarea totală a schemei de ajutoare de minimis care se vor acorda studenților care vor intra în afaceri. Banii vor fi disponibili în aproape toată țara

   Start-Up Student

   100.000 euro

   Start-Up Student

   Finanțarea incubatoarelor de afaceri pentru studenți în universități, în conlucrare cu partenerii locali (autorități publice, companii care activează pe piața locală). Finanțare granturi de 100.000 Euro.

   Investiții IMM

   1.500.000.000 lei

   Investiții I.M.M

   Finanțare nerambursabilă de minim 1.000.000 de euro pentru investiții cu impact major în economie. Alocarea financiară: 1.500.000.000 lei

   Scale UP

   5.000.000 LEI

   Scale-Up

   FINANȚARE: Nivelul maxim al ajutorului de stat acordat unui beneficiar în cadrul acestei scheme nu poate depăși 5 milioane lei.

   Urban Întreprinderi

   6.000.000 EUR

   Urban Întreprinderi

   Valoarea finanțării: 1.500.000 și 6.000.000 EURO; *finanțare 70% nerambursabilă; Contribuție Proprie: 30%; Condiții S.R.L.: > 1 an maturitate (să fie întreprindere);

   Innovation

   80% din valoarea finanțărilor

   Innovation

   I.M.M.-urile, inclusiv start-up-urile, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate în cadrul programului/schemei de ajutor de stat.

   Women Tech EU

   75.000 EURO

   Women TechEU

   Granturi în valoare de 75.000 de euro/start-up condus de o femeie, precum și îndrumare și mentorat de cea mai bună calitate prin intermediul programului CEI privind rolul de lider al femeilor.

   Granturi

   Granturi HORECA

   800.000 EUR

   Granturi HORECA

   Granturi în cuantum de 20% din baza de calcul, rezultată din desfășurarea activităților, în anul 2020 comparativ cu anul 2019

   Granturi Digitalizare

   100.000 EUR

   Granturi Digitalizare

   Alocație financiară nerambursabilă: maxim 90% între 30.000 - 100.000 euro. Cheltuieli Eligibile: hardware, licențe software, website, etc.

   I.M.M. Invest

   5.000.000 LEI

   I.M.M. Invest

   Credite pentru capital de lucru - maxim 36 de luni, cu posibilitatea de prelungire cu până la 36 de luni: cheltuieli de exploatare - salarii, cheltuieli cu terți (furnizori), materii prime, utilități, taxe și urmează bugetul de stat;

   Granturi pentru Capital de Lucru

   120.000 EURO

   Granturi pentru Capital de Lucru

   Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 mai mare de 33.350 euro, valoarea grantului este în procent de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 120.000 euro, respectiv 593.748 lei.

   Electric UP

   100.000 EURO

   Electric-Up

   Maxim 100.000 de euro/beneficiar, reprezentând un suport financiar de până la 100% din cheltuielile eligibile.

   I.M.M Factor

   5.000.000 lei/ beneficiar

   I.M.M. Factor

   Valoarea maximă a granturilor ce pot fi acordate este de până la 800.000 euro/IMM. Ajutorul nu poate să depășească 120.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii .

   Agro I.M.M Invest

   800.000 EURO

   Agro I.M.M Invest

   Prin grant se acordă și o componentă nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanțării garantate, cu condiția încadrării în plafonul de: 800.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul alimentar.

   I.M.M Prod

   max. 10.000.000 lei

   I.M.M Prod

   Acordarea de garanții guvernamentale în mod transparent și nediscriminatoriu de până la 90% din valoarea finanțărilor solicitate pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor de către I.M.M.-uri, inclusiv start-up-uri, din zona urbană.

   Garant Construct

   10.000.000 lei

   Garant Construct

   Acordarea de garanții guvernamentale de până la 90% din valoarea finanțărilor, I.M.M.-urilor din sectorul construcțiilor pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor, preponderent pentru firmele implicate în proiecte privind îmbunătățirea eficienței energetice, investiții În domeniul energiei verzi și aliniere la obiectivele de mediu.

   Rural Invest

   2.000.000 lei

   Rural Invest

   Acordarea de garanții guvernamentale de până la 90% din valoarea finanțărilor, I.M.M.-urilor care își localizează producția în mediul rural și urban mic, pentru încurajarea dezvoltării afacerilor în aceste zone.

   Microgranturi - Măsura 1

   5.000 euro

   Microgranturi - Măsura 1

   Ajutor Financiar Nerambursabil sub formă forfetară – 5.000 euro/beneficiar, sumă care poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente măsurii.

   Granturi pentru investiții productive

   max. 1.000.000 euro

   Granturi pentru investiții productive

   Valoarea maximă a ajutorului (finanțării publice nerambursabile) este echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 euro, la cursul inforeuro din luna octombrie 2021, dar nu mai mult de 5 ori cifra de afaceri pe anul 2019.

   Granturi pentru Investiții

   200.000 EUR

   Granturi pentru Investiții

   Granturile pentru investiții se acordă pe proiect și beneficiar și au o valoare cuprinsă între 50.000 euro și 200.000 euro, în funcție de nevoile de finanțare ale proiectelor de investiții depuse

   Ultimele noutăți

   Anvelope

   Programe Guvernamentale

     Abonați-vă pentru a fi la curent cu noutățile despre programe.
   E-mail
   Secure and Spam free...