GRANTURI INVESTIȚII

FINANȚARE: Granturile pentru investiții se acordă pe proiect și beneficiar și au o valoare cuprinsă între 50.000 euro și 200.000 euro, în funcție de nevoile de finanțare ale proiectelor de investiții depuse. Beneficiari eligibili Verificarea încadrării beneficiarilor în categoria IMM se face pe eșantion, pe perioada implementării proiectelor, după depunerea cererii de finanțare și încheierea contractelor de finanțare, sub condiția recuperării sprijinului din fonduri externe nerambursabile dacă beneficiarul nu se încadrează în categoria de IMM la data depunerii cererii de finanțare. Prin granturi pentru investiții în înțelesul prezentei ordonanțe de urgență se înțelege sprijin din fonduri externe nerambursabile destinate beneficiarilor care implementeazăinvestiții in domeniul curent de activitate sau intr-un domeniu diferit de activitate, necesare pentru: a) extinderea capacităților de producție...

Read More ›

GRANTURI DIGITALIZARE

FINANȚARE  Alocaţie Financiară Nerambursabilă: maxim 90% între 30.000 – 100.000 EURO Cheltuieli eligibile: hardware, licențe software, website, consultanță, etc. Schema se aplică pe teritoriul României, în toate regiunile de dezvoltare și anume: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru și București-Ilfov. Beneficiari eligibili Pot beneficia de facilitățile prevăzute în prezenta schemă întreprinderile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 1. sunt înregistrate potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 2. beneficiarul ajutorului de minimis trebuie să nu desfășoare (pe perioada implementării și pe perioada de sustenabilitate a proiectului) activități în unul dintre domeniile/sectoarele excluse (conform Listei codurilor CAEN detaliate în anexa nr. 1 Lista codurilor CAEN excluse de la finanțare la prezenta schemă), activități cu produse...

Read More ›

GRANTURI HORECA

FINANȚARE HORECA 2021 Granturi în cuantum de 20% din baza de calcul, rezultată din desfășurarea activităților, în anul 2020 comparativ cu anul 2019, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 800.000 euro la nivel de întreprindere. *Cifrele utilizate trebuie să fie brute, înainte de deducerea impozitelor sau altor taxe. Baza de calcul al ajutorului reprezintă: a) pentru beneficiarii care raportează cifra de afaceri, diferența dintre cifra de afaceri obținută din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 și cifra de afaceri obținută din activitatea eligibilă aferentă anului 2020; b) pentru beneficiarii care aplică regimul special pentru agențiile de turism în conformitate cu dispozițiile art. 311 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, diferența dintre...

Read More ›

I.M.M. INVEST

I.M.M. INVEST  (M.F.P. în colaborare cu F.N.G.C.I.M.M.) Eligibilitatea solicitantului Microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii (0-249 angajați) cu capitaluri pozitive în 2019 Necondiţionat de justificarea scăderii cifrei de afaceri datorită contextului COVID-19 Nu necesită obţinerea Certificatului de stare de urgenţă Toate domeniile de activitate eligibile* *cu excepţia: activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate, stupefiante şi psihotrope, activităţi de investigare şi protecţie. Valoarea maximă a creditării Capital de lucru: Microîntreprinderi: max. 500.000 lei Întreprinderi mici: max. 1.000.000 lei Întreprinderi mijlocii: max 5.000.000 lei   Investiții: Microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii: max. 10.000.000 lei Un beneficiar poate să opteze pentru mai multe tipuri de credite....

Read More ›

Anvelope