DE ASTAZI, 28.04.2020, IMM-URILE POT BENEFICIA DE LINII DE CREDIT

IMM INVEST 2020 (M.F.P. ÎN COLABORARE CU F.N.G.C.I.M.M.)

ELIGIBILITATEA SOLICITANTULUI

Microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii (0-249 angajați) cu capitaluri pozitive în 2019
Necondiţionat de justificarea scăderii cifrei de afaceri datorită contextului COVID-19
Nu necesită obţinerea Certificatului de stare de urgenţă
Toate domeniile de activitate eligibile*
*cu excepţia: activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate, stupefiante şi psihotrope, activităţi de investigare şi protecţie.

VALOAREA MAXIMĂ A CREDITĂRII

Capital de lucru:

Microîntreprinderi: max. 500.000 lei
Întreprinderi mici: max. 1.000.000 lei
Întreprinderi mijlocii: max 5.000.000 lei

Investiții:

Microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii: max. 10.000.000 lei

Un beneficiar poate să opteze pentru mai multe tipuri de credite. Valoarea maximă cumulată a creditelor nu poate depăși una din următoarele:

dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuţiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019.
25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente.
Justificare liberă: o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidităţi, acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât şi costurile cu investiţii, cu condiţia prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situaţie în care cuantumul împrumutului nu poate depăşi nevoile de lichidităţi de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni

ACTIVITĂȚI ȘI CHELTUIELI ELIGIBILE

Credite pentru capital de lucru – max 36 de luni, cu posibilitatea de prelungire cu încă 36 de luni: cheltuieli de exploatare – salarii, cheltuieli cu terți (furnizori), materii prime, utilități, taxe şi datorii la bugetul de stat;
Credite pentru investiţii – max 72 de luni: realizarea de investiţii pentru dezvoltarea afacerilor.

GARANȚIE DE STAT

90%
Credite pentru capital de lucru: microîntreprinderi, întreprinderi mici
80%
Credite pentru investiții pentru micro, mici, şi mijlocii
Credite capital de lucru pentru întreprinderi mijlocii

AVANTAJE ȘI ANGAJAMENTE

Creditele beneficiază de dobânzi subvenționate de 100% până în 31.12.2020, cu posibilitatea de prelungire până în 31.12.2022!
Rambursare anticipată: fără costuri, fără comisioane suplimentare
Necondiţionat de justificarea scăderii cifrei de afaceri datorită contextului COVID-19
Nu necesită obţinerea Certificatului de stare de urgenţă
Beneficiarii se angajează să nu disponibilizeze personalul existent în perioada: 4 aprilie 2020 până 31 decembrie 2020.
Lansarea înregistrării online a fost amânată, însă va fi anunțată din timp.
Principiul de selecție: Primul venit, primul servit (până la epuizarea bugetului), pe baza solicitărilor de credit aprobate de băncile partenere (nu pe baza înregistrării online).

SERVICIILE NOASTRE

Obtinere credite garantate de stat și dobândă subvenționată;
Obtinere fonduri nerambursabile;
Consultanță pentru depunerea unui număr nelimitat de cereri de credit pentru accesare.

SOLICITĂ O CONSULTARE GRATUITĂ!