Din 4 mai, IMM-urile pot solicita finanțarea POR de până la 1 milion de euro!

A fost anunțată lansarea apelului POR (2.2-Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor) dedicat investițiilor IMM-urilor în regiunile Sud-Est, Sud Muntenia și Sud-Vest Oltenia.

Pot aplica pentru finanțare societățile ce se încadrează în categoria IMM-urilor din mediul urban sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural.

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200.000 euro și maximum 1 milion euro.

Pot primi finanțare doar investițiile realizate în regiunile:

 

  • Sud-Est ( județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea) – buget disponibil: 27,94 milioane euro;
  • Sud-Muntenia ( județele Argeș, Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Ialomița, Călărași) – buget disponibil: 38,67 milioane euro;
  • Sud-Vest Oltenia ( județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea) – buget disponibil: 17,97 milioane euro.

Se poate solicita finanțare pentru:

 

  • lucrări de construire, extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale IMM-urilor, inclusiv a utilităţilor generale aferente;
  • achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
  • achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
  • achiziţionarea de active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare. Sunt eligibile și investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/produselor proprii;
  • implementarea procesului de certificare/recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății;
  • activități specifice procesului de internaţionalizare (participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, misiuni comerciale).

Sursa: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 

SOLICITĂ O CONSULTARE GRATUITĂ!